Giới thiệu

Khoa hiện tại đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học (đã đạt chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ thạc sĩ từ năm 2022. Với tuổi đời hơn mười năm nhưng ngành Kỹ thuật xây dựng đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khoa hiện có hơn 600 sinh viên theo học, cùng với ba bộ môn với các giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, tận tâm với công việc.

Tổng quan

Tầm nhìn

Hướng đến sự hoàn thiện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; luôn thích ứng với sự phát triển của xã hội.

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, quốc gia và khu vực.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Mang nhiều niềm vui, hứng khởi đến việc học tập

KHẨU HIỆU (SLOGAN)

Chuyên nghiệp – Nhân văn – Sáng tạo (Professionalism – Humanity – Creativity)