Nhân sự Khoa Kỹ thuật Xây dựng
All

PGS. TS. Vũ Trường Vũ

Trưởng Khoa

PGS. TS. Vũ Trường Vũ

Trưởng Khoa

NCS. Nguyễn Quốc Trung

Phó Trưởng Khoa

NCS. Nguyễn Quốc Trung

Phó Trưởng Khoa

Quyền Trưởng Bộ môn Cơ học Công trình

ThS. Lê Hữu Vy

Phó Trưởng Khoa

ThS. Lê Hữu Vy

Phó Trưởng Khoa

Quyền Trưởng Bộ môn Quản lý xây dựng

NCS. Nguyễn Hữu Nghĩa

Quyền Trưởng bộ môn Kết cấu công trình

NCS. Nguyễn Hữu Nghĩa

Quyền Trưởng bộ môn Kết cấu công trình

Kết cấu công trình

TS. Lê Hồ Minh Trí

Phó Trưởng Bộ môn Cơ học công trình

TS. Lê Hồ Minh Trí

Phó Trưởng Bộ môn Cơ học công trình

Construction and Buildings Materials; Sustainable Development; Materials Engineering

TS. Nguyễn Thuế Quý

Phó Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình

TS. Nguyễn Thuế Quý

Phó Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình

Structural Health Monitoring of High-rise Buildings and Masonry Structures

TS. Phạm Bá Tùng

TS. Phạm Bá Tùng