Nhân sự Khoa Kỹ thuật Xây dựng
All

PGS. TS. Vũ Trường Vũ

Trưởng Khoa

PGS. TS. Vũ Trường Vũ

Trưởng Khoa

NCS. Nguyễn Quốc Trung

Phó Trưởng Khoa

NCS. Nguyễn Quốc Trung

Phó Trưởng Khoa

Quyền Trưởng Bộ môn Cơ học Công trình

ThS. Lê Hữu Vy

Phó Trưởng Khoa

ThS. Lê Hữu Vy

Phó Trưởng Khoa

Quyền Trưởng Bộ môn Quản lý xây dựng

TS. Nguyễn Hữu Huy

Trưởng ngành Kỹ thuật an toàn giao thông

TS. Nguyễn Hữu Huy

Trưởng ngành Kỹ thuật an toàn giao thông

NCS. Nguyễn Hữu Nghĩa

Quyền Trưởng bộ môn Kết cấu công trình

NCS. Nguyễn Hữu Nghĩa

Quyền Trưởng bộ môn Kết cấu công trình

Kết cấu công trình

TS. Lê Hồ Minh Trí

Phó Trưởng Bộ môn Cơ học công trình

TS. Lê Hồ Minh Trí

Phó Trưởng Bộ môn Cơ học công trình

Construction and Buildings Materials; Sustainable Development; Materials Engineering

TS. Nguyễn Thuế Quý

Phó Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình

TS. Nguyễn Thuế Quý

Phó Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình

Structural Health Monitoring of High-rise Buildings and Masonry Structures

TS. Vũ Thị Bích Ngà

TS. Vũ Thị Bích Ngà

Cơ Học Kết Cấu Công Trình, Cơ Học Vật Liệu

TS. Nguyễn Hữu Thành

TS. Nguyễn Hữu Thành

TS. Phạm Tường Hội

TS. Phạm Tường Hội

Cơ Học Đất, Cơ Học Nền Móng, Công Trình Ngầm

TS. Phạm Bá Tùng

TS. Phạm Bá Tùng

NCS. Phạm Minh Ngọc Duyên

Giảng viên

NCS. Phạm Minh Ngọc Duyên

Giảng viên

NCS. Đỗ Thị Mỹ Chinh

Giảng viên

NCS. Đỗ Thị Mỹ Chinh

Giảng viên

NCS. Đặng Duy Khanh

Giảng viên

NCS. Đặng Duy Khanh

Giảng viên

ThS. Võ Thị Tố Trinh

Giảng viên

ThS. Võ Thị Tố Trinh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hữu Tùng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hữu Tùng

Giảng viên

CN. Hoàng Thị Thu Hương

Giáo vụ

CN. Hoàng Thị Thu Hương

Giáo vụ